Les empreses que produeixen fluorescents, bateries, toners, piles, anticongelant, líquid de frens, dissolvents, aerosols, envasos contaminats, pneumàtics i filtres d'oli els oferim un servei de transport, gestió del residu especial i els hi lliurem un certificat de destrucció del material.