La recollida selectiva es dedica a la recollida dels contenidors de paper i cartró, envasos i vidre municipals, (blaus, grocs i verds) tot i que el servei també pot ser contractat per les empreses que ho necessitin.

Sersall 95 S.L. disposa de camions amb grua que realitzen aquest servei, tot i que també es pot desenvolupar mitjançant contenidors de 1000 litres, soterrats, laterals o Easy.L'empresa és concessionària de la recollida selectiva de l'Alt Empordà per el Consell Comarcal donant servei a 64 municipis de la zona.