El nostre partner Teveca dóna entrada a la fusta prèviament separada les deixalleries per fer el tractament i donar sortida al material, per a la seva combustió en calderes de biomassa.

La fusta que arriba a la planta de Teveca a Castelló d'Empúries es separada en dos fraccions segons la seva qualitat; la de millor qualitat es triturada per tal d'aconseguir astella i Biomassa i la de menys qualitat, com serien mobles o conglomerats, serveix per l'elaboració de serradures.

La nostra empresa us pot proporcionar els següents productes

Astella 50g

Astella 50g

Astella 30g

Astella 30g

Serradures

Serradura

Pelet

Pelet