La neteja viària consisteix en la retirada de residus i restes de la via pública oferint com a resultat carrers i places netes.

Sersall efectua aquest servei tant de manera mecànica com manual, disposa d'escombradora automàtica de la marca RAVO i de personal amb les eines necessàries per el correcte desenvolupament del servei ocupant-nos també del trasllat de les restes a l'avocador.