La recollida de Residus sòlids urbans, està dirigida a ajuntaments que vulguin contractar la recollida convencional de tots els materials que no són reciclables, dipositats en contenidors des de 120 litres a 1100 litres, amb rodes.

Tot i que darrerament oferim la possibilitat d'instalar altres tipus de contenidors, com els de Easy, soterrats o lateral, per a més informació veieu l'apartat "altres". També realitzem el servei de recollida de la fracció orgànica de residus municipals, que el seu destí final és la planta de compostatge d'Olot. 

Servei de recollida porta a porta

Oferim també el servei de recollida de residus porta a porta, aquest servei funciona de manera que els productors de residus lliuren davant de la seva porta les deixalles. Aixó afavoreix a l'espai públic ja que permet la desaparicióde contenidors al carrer i ajuda d'una manera molt positiva a la qualitat del reciclatge.