Sersall ofereix els seus serveis de recollida i tractament de residus a totes les empreses que tinguin aquesta necessitat

Posem a la seva a disposició caixes o contenidors de 5 a 30 metres cúbics per runes, fustes, paper, plàstics, ferralla, rebuig, vidres o restes vegetals i també compactadors automàtics per paper, rebuig o orgànica.